Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM GREEN WOOD

Địa Chỉ: Số 893 Thiên Đức, Khu Đương Xá 1, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mail: hoaianna0802@gmail.com

Hotline: 0948.130.888

Website: https://www.palletgreenwood.com/